ملل متحد: داعش استراتژی گسترده‌ای برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده است

ملل متحد: داعش استراتژی گسترده‌ای برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده است
گزارش تازۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) استراتژی گسترده‌ای برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان‌ها به صفوف این گروه قابل توجه است.