کشف «اولین رژ لب جهان» متعلق به ۳۶۰۰ سال پیش در جنوب ایران

باستان‌شناسان در میان آثار تاریخی به دست آمده در منطقه جیرفت در استان کرمان ایران، یک ویال کوچک کشف کرده‌اند که می‌گویند حاوی یک محصول آرایشی قرمز تیره به رنگ لب است.