هند وايي، قطر یې اته پخواني سمندري پوځیان خوشې کړي دي

هند وايي، قطر یې اته پخواني سمندري پوځیان خوشې کړي دي