گفتگوی ویژه: آسیب‌های جنگ بر سلامت روانی زنان

جنگ و نابه سامانی‌های ناشی از آن، نخستین و عمده‌ترین عامل طیف وسیعی از اختلالات روانی در نزد افراد به ویژه زنان و کودکان است. شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل با بیان این مطلب به صدای امریکا گفت، "جامعه‌ای که سلامت روان نداشته باشد همیشه در جنگ، خشونت و پرخاشگری مصروف می‌باشد."