جوزپ بورل: ایجاد دولت فلسطین بهترین راه برای تضمین امنیت اسراییل است

جوزپ بورل: ایجاد دولت فلسطین بهترین راه برای تضمین امنیت اسراییل است
جوزپ بورل، رییس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۲۰ نومبر (۲۹ عقرب)‌ گفت که ایجاد دولت فلسطین بهترین راه برای تضمین امنیت اسراییل است.