د ډله ييز جنسي تېري قربانيانو له بي بي سي سره خپلې دردونکې کيسې کړې

شپږ میاشتې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې یوې ډلې دوې ښځې بربنډې کړې، د خلکو په مخ کې یې وګرځولې او د ادعا له مخې یې جنسي تېری پرې وکړ. هغو دوو ښځو اوس له بي بي سي سره خپلې دردونکې کيسې کړې دي.