«شهر جن‌ها» در صحرای عمان و افسانه‌هایی جادویی که دهان به دهان روایت می‌شوند

بهلا، شهری باستانی و واحه‌ای در دل صحرای عمان است که به دلیل جریان داشتن باورهای جادویی و روایت‌هایی مبتنی بر رمز و رازهای ماورایی در آن شهرت دارد.