تشدید جنگ میان اسراییل و حماس در شمال غزه

تشدید جنگ میان اسراییل و حماس در شمال غزه
نیروهای اسراییلی روز دوشنبه ۲۰ نومبر (۲۹عقرب) عملیات نظامی را بر ضد حماس در شمال غزه تشدید بخشیده و درگیری میان دو طرف در نزدیک شفاخانه‌ای جریان دارد که هزاران بیمار و بیجاشدۀ داخلی از چند هفته به اینسو در آنجا پناه برده اند.