قتل دانشجوی دختر بار دیگر موضوع خشونت علیه زنان در ایتالیا را برجسته کرد

قتل یک دانشجوی دختر و دستگیری دوست پسر سابقش بار دیگر موضوع خشونت علیه زنان در ایتالیا را برجسته کرده است، بطوریکه جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا متعهد شد که حمایت‌های قانونی از زنان را افزایش داده و آگاهی عمومی را نیز نسبت به این پدیده افزایش دهد.