بطری‌های روغن زیتون در سوپرمارکت‌های اسپانیا به زنجیر کشیده شدند

خشکسالی سوزان در جنوب اسپانیا، کاهش برداشت در مزارع زیتون این کشور و متعاقبا بالا رفتن قیمت‌ها را در پی داشته است.