سروی: ۹۰ فیصد مهاجران اخراج شده در ننگرهار سرپناه ندارند

سروی: ۹۰ فیصد مهاجران اخراج شده در ننگرهار سرپناه ندارند
نود فیصد از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان به ولایت ننگرهار می‌گویند که سرپناه ندارند.آمار یک موسسه امدادرسان غیر دولتی بنام اسلامیک ریلیف نشان می‌دهد که این مهاجران گفته اند که آنها برعلاوه سرپناه، در دسترسی به مواد خوراکی، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیز دچار مشکل اند.موسسه اسلامیک ریلیف می‌گوید که در کمپ موقتی که در نزدیکی گذرگاه تورخم برای این مهاجران ساخته شده با ۳۱۵ نفر گفتگو کرده و نتیجۀ این سروی خود را دیروز یکشنبه نشر کرد.قبل از این سازمان جهانی صحت از شیوع بیماری‌های چون اسهال در میان این مهاجران عودت کننده هشدار داده بود.این مهاجران به موسسه اسلامیک ریلیف گفته اند که در شبانه روز به دو وقت غذا دسترسی ندارند.