ریکتور اتمی تولید برق در فنلند دچار مشکل تخنیکی شد و از فعالیت بازماند

ریکتور اتمی تولید برق در فنلند دچار مشکل تخنیکی شد و از فعالیت بازماند
بزرگترین ریکتور اتمی تولید برق در اروپا که در فنلند موقعیت دارد دیروز یکشنبه دچار مشکل تخنیکی شد و از فعالیت بازماند.مسئولان گفتند که تلاش برای حل این مشکل جریان دارد و امیدوار اند که این ریکتور در دو روز دوباره به فعالیت آغاز خواهد کرد.این ریکتور ۱۶۰۰ میگاوات، ۱۴ فیصد برق مورد نیاز فنلند را تولید می‌کند.