گزارش «تکان‌دهنده» یک نهاد تحقیقی؛ مقام‌های طالبان برای «سوءاستفاده جنسی» کودکان را استخدام می‌کنند؛ طالبان: نادرست است

سازمان «رواداری» مستقر در خارج از افغانستان که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند به مناسبت روز جهانی کودکان، گزارشی «تکان‌دهنده» از وضعیت کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرده است و در آن گفته است که تمام چارچوب‌های قانونی حمایت از کودکان در حکومت طالبان لغو شده و حقوق اساسی آن‌ها نقض شده است. این نهاد همچنین گفته گزارش‌هایی از سوءاستفاده جنسی طالبان از کودکان را مستند کرده است. حکومت طالبان محتوای این گزارش را رد کرده است.