روز جهانی کودک؛ شماری از کودکان در هرات: هیچ سرپناهی برای زندگی نداریم

روز جهانی کودک؛ شماری از کودکان در هرات: هیچ سرپناهی برای زندگی نداریم
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در اعلامیه‌ای به مناسبت ۲۰ نومبر، روز جهانی کودک گفته که در حال حاضر دنیا مکان بسیار خطرناکی برای کودکان است.