دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید به طور «خستگی ناپذیر» برای حل بحران دریای سرخ تلاش می‌کند

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید به شکلی «خستگی ناپذیر» برای حل بحران دریای سرخ که حمل و نقل دریایی را تحت تاثیر قرار داده است تلاش می‌کند.