ایران: مرحله نخست طرح مسدود کردن نوار مرزی ایران و افغانستان به زودی آغاز می شود

ایران: مرحله نخست طرح مسدود کردن نوار مرزی ایران و افغانستان به زودی آغاز می شود