خوردن گوشت سگ در کوریای جنوبی منع می‌شود

خوردن گوشت سگ در کوریای جنوبی منع می‌شود
یک مقام ارشد حزب حاکم کوریای جنوبی گفته است که با افزایش آگاهی از حقوق حیوانات، سیوول تلاش می‌کند تا خوردن گوشت سگ را در آن کشور منع کند و به این موضوع جنجال برانگیزی قدیمی نقطهٔ پایان بگذارد.