متحدان عمران خان بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان آینده پاکستان خواهند داشت

نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان که روز یکشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که متحدان عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور بیشترین تعداد از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند.