اعتراضات در فرانسه در مخالفت با اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان

اعتراضات در فرانسه در مخالفت با اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان
شماری از اعضای تحریک تحفظ پشتون‌ یا پی تی ام در کنار شماری از پناهجویان افغان‌ در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، در مخالفت با اخراج اجباری و دسته‌جمعی افغان‌ها از پاکستان، گردهمایی کردند و از سازمان ملل متحد خواستند که هرچه زوتر در برابر پاکستان اقدام جدی کند.