د نېول کېدو له وېرې د کراچۍ نه زیاتره افغان کډوال بلوچستان کې د کډوالو کیمپونو ته رسېدلي دي

د نېول کېدو له وېرې د کراچۍ نه زیاتره افغان کډوال بلوچستان کې د کډوالو کیمپونو ته رسېدلي دي
دپاکستان د سیند ایالت په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو دنيولو له لړۍ پيل کیدو ورسته زيات شمېر کډوال د بلوچستان صوبې د کډوالو کيمپونو ته رسیدلي دي.