برنامه جهانی غذا از توقف کمک هایش در افغانستان هشدار داد

برنامه جهانی غذا از توقف کمک هایش در افغانستان هشدار داد
برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که با کمبود شدید بودجه روبرو است واگر تمویل لازم بدست نیاورد کمک خود در افغانستان را متوقف خواهد کرد.سیندی مککین رئیس اجرائی این برنامه در گفتگو با شبکه ABC نیوز افزود که برنامه جهانی غذا در تاریخ شصت سالۀ خود با کمبود بی سابقه بودجه در سطح جهان روبرو است و در افغانستان حتی برای ادامه کمک های خود در ماه اکتوبر پول کافی ندارد.


سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۲۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.برنامه جهانی غذا بزرگترین اداره مبارزه با گرسنگی در جهان است.