تنش در روابط برلین و پکن؛ استفاده از کلمه «دیکتاتور» باعث احضار سفیر آلمان شد

پکن سفیر آلمان را در اعتراض به اظهارات آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه درباره رئيس جمهوری چین احضار کرد.