د افغانو نجونو پر زده کړو بندیز دوه کلن کېدو ته د نړیوالو غبرګون - اشنا خپرونه

د آشنا د دوشنبې په خپرونه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي تازه څرګندونې، د امریکا او ایران ترمنځ د زندانیانو تبادله او د افغانانو سره د مرستې لپاره د یو میلیارد ډالرو د اړتیا په اړه راپورونه لرو.