فائزعیسی، قاضی القضات قندهاری‌تبار جدید پاکستان کیست؟

به گزارش رسانه‌های پاکستان فائزعیسی، قاضی‌القضات جدید پاکستان، از امروز دوشنبه (۱۸ سپتامبر-۲۷شهریور) با همراهی رئيس جمهور پاکستان به دیوان عالی پاکستان رفته و کارش را رسما آغاز کرده است. او روز یک‌شنبه و در زمانی به عنوان قاضی القضات پاکستان در مراسمی سوگند یاد کرد که پاکستان گرفتار بحران سیاسی در آستانه انتخابات عمومی قرار دارد و عمران ‌خان، نخست‌وزیر برکنار شده این کشور، با حکم دادگاهی به زندان افتاده است.انتخاب فیض‌ عیسی در این پست که از سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی قضات دیوان عالی پاکستان کار کرده است، واکنش‌های زیادی در بر داشته و برخی او را «امید» پاکستان خوانده‌اند.