تعداد کشته شده ها در نا آرامی های سینگال به ۱۵ تن افزایش یافت

تعداد کشته شده ها در نا آرامی های سینگال به ۱۵ تن افزایش یافت
حکومت سینگال اعلام کرد که در نتیجۀ درگیری بین پولیس و حامیان اپوزسیون، روز شنبه(۳ جون) شش تن دیگر جان هایشان را از دست دادند و تعداد کشته شدگان به ۱۵ تن رسید.خشونت ها در سینگال روز پنجشنبه، پس از آن آغاز شد که عثمان سونکو(Ousmane Sonko) رهبر محبوب اپوزسیون پس از تبرئه از اتهامات تجاوز جنسی، به دو سال حبس به اتهام"فاسد ساختن" یک زن جوان، محکوم شد.تظاهرکنندگان، مالکیت عامه و خصوصی، بانک ها و مغازه ها را غارت کرده و گروه هایی از جوانان معترض، با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.سونکو که تا هنوز دستگیر نشده و در خانه اش در شهر داکر(Dakar) پایتخت سینگال، تحت نظارت قرار دارد، به طور غیابی محاکمه شد. اما او ادعا کرده که حکومت برای جلوگیری از نامزدی او برای ریاست جمهوری در سال۲۰۲۴، این اتهامات را مطرح کرده است.