اولاف شولتز : دههٔ آینده برای جرمنی خیلی مهم است

اولاف شولتز : دههٔ آینده برای جرمنی خیلی مهم است
صدراعظم جرمنی می گوید که می‌خواهد شاهد پیشرفت سریع‌تر در تغییر اقتصاد این کشور به سمت سازگاری با آب و هوا باشد.اولاف شولتز، پس از نشست"اتحاد برای تحول" که در آن حکومت با نمایندگان تجارت، صنایع، اتحادیه های کارگری و علمای آن کشور در مورد مسائل اقلیمی و آب و هوا مشورت می کند، گفته که دهۀ آینده برای جرمنی بسیار مهم است، زیرا جرمنی اهداف بلندپروازانه ای دارد که می تواند تحقق یابد، اما برای آنکه ۸ درصد برق این کشور در سال ۲۰۳۰ از منابع تجدیدپذیر تولید شود، به سرعت بیشتر نیاز است.بر اساس طرح قانون، هر سیستم تسخین(گرم کن) تازه نصب‌شده در جرمنی از سال ۲۰۲۳ به بعد، تا حد ممکن ۶۵ درصد از منابع"انرژی سبز" تامین خواهد شد.