ویژه برنامۀ تکنالوژی کاروان

ویژه برنامۀ کاروان با تازه‌ترین و جالب‌ترین خبرها و گزارش‌های جهان تکنالوژی شما را از پیشرفت‌های جدید عصر امروز با خبر می‌کند. برای آشنایی با تازه‌ترین انکشافات، نوآوری‌ها و اختراعات جدید که به عرصه‌های مختلف زندگی بشر پیوند دارد، تماشای این برنامه را ساعت ۱۰:۳۰ شنبه شب‌ها در نشرات ماهواره‌ای و دیجیتلی صدای امریکا فراموش نکنید.