دستور محاکمهٔ نظامی حامیان عمران‌ خان صادر شد

دستور محاکمهٔ نظامی حامیان عمران‌ خان صادر شد
محکمهٔ مبارزه با تروریزم پاکستان ۱۶ تن از حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، را امروز ۲۵ می (چهارم جوزا) به اردوی این کشور تسلیم کرد تا محاکمهٔ نظامی شوند.