په خېبرپښتونخوا او پنجاب کې د ۳۰ نه زیاتو کسانو مقدمې پوځی عدالتونو ته سپارل کېږي

په خېبرپښتونخوا او پنجاب کې د ۳۰ نه زیاتو کسانو مقدمې پوځی عدالتونو ته سپارل کېږي
د انساني حقونو نړیوالو تنظیمونو په پاکستان کې په پوځي عدالتونو کې د ملکي کسانو د مقدمو مخالفت کړی دی