سازمان ملل برای تمویل برنامه توزیع کمک های غذایی برای افغانستان پول درخواست می‌کند

سازمان ملل برای تمویل برنامه توزیع کمک های غذایی برای افغانستان پول درخواست می‌کند
سازمان ملل متحد می گوید که فوراً برای تمویل برنامه جهانی غذا (WFP) در افغانستان درخواستی را ارائه می کند.سازمان ملل متحد روز شنبه(۱۸ مارچ) در تویتی گفته که به دلیل بحران کنونی در افغانستان، از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانوادۀ آن نمی توانند غذای کافی، تهیه کنند.برنامه جهانی غذا (WFP) این سازمان، روز جمعه در اعلامیه ای گفته که در ماه اپریل برای کمک به ۱۳ میلیون تن در افغانستان به ۳۹  میلیون دالر بطور عاجل و برای شش ماه آینده، به ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.این در حالیست که شماری زیادی از باشندگان مناطق مختلف افغانستان، از عدم توزیع عادلانه کمک های دریافت شده به نام آنها، شکایت دارند.