سازمان ملل: هر ساعت ۵ زن توسط اعضای خانواده خود کشته می‌شوند

یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از نیمی از زنان و دخترانی که در سال گذشته به قتل رسیده اند، توسط شریک زندگی یا یکی از بستگان نزدیک خود کشته شده اند. تعداد قربانیان «به طرز نگران کننده‌ای زیاد» است.