از ۲۰۱۴ تا حالا ۵۰ هزار مهاجر در مسیر راه جان باخته اند

سازمان بین‌المللی مهاجرت در هشت سال اخیر مرگ ۵۰ هزار مهاجر را در مسیرهای مهاجرت ثبت کرده است. هویت ۶۰ درصد از این مهاجران تا کنون مشخص نیست. از جمله قربانیانی که هویت آنها مشخص شده نزدیک به ۱۸۰۰ تن از افغانستان بوده اند.