بحران انسانی افغانستان؛ «کودکان گرسنه‌ام را قرص خواب‌آور می‌دهم»

بی‌بی‌سی دریافته است که برخی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر شدید دختران و اعضای بدن خود را می‌فروشند، برخی دیگر کودکان گرسنه خود را با دادن داروهای خواب‌آور آرام می‌کنند. این کشور با ‌یک بحران انسانی عمیق و روزافزون روبرو است. یوگیتا لمای، خبرنگار بخش جهانی بی‌بی‌سی که به ولایت غربی هرات سفر کرده با چندین خانواده مصاحبه کرده است که گفته‌اند برای خرید غذا و دارو، مجبور شده‌اند دختران خردسال خود را برای ازدواج زودهنگام بفروشند.