رئیس جدید ستاد کل ارتش پاکستان معرفی شد

ژنرال عاصم منیر که پیش از این به مدت کوتاهی ریاست سرویس اطلاعاتی نظامی پاکستان را در دست داشت تنها هشت ماه پس از انتصاب، به درخواست عمران خان، رئیس وقت دولت در سال ۲۰۱۹ از این سمت برکنار شده بود.