د څارګرې ادارې مخکنی مشر د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه معرفي شوی

د پاکستان دولت بالاخره له څو میاشتو بحثونو وروسته جنرال عاصم منیر د پوځ د نوي مشر په توګه معرفي شوی دی.