ادامه اعتراض‌ها به خاطر مرگ مهسا امینی

درگذشت مهسا امینی باعث شد تا معترضان خشمگین در شهرهای مختلف ایران به جاده‌ها برآیند و تظاهرات تا هنوز ادامه دارد.

مهسا امینی ۲۲ ساله به اتهام نقض قوانین حجاب از سوی پولیس "گشت ارشاد" بازداشت و گفته می‌شود که شکنجه شده بود.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/32045943.html