اوکراین به افغانستان ۳۰ هزار تن غله اهدا کرد

اوکراین به افغانستان ۳۰ هزار تن غله اهدا کرد
انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفته است که اوکراین برای رسیدگی به بحران بشری موجود در افغانستان، ۳۰ هزار تن غله به این کشور اهدا کرده است.