تیم ملی کریکت افغانستان برای اجرای برخی تمرینات به امارات متحده رفت

تیم ملی کریکت افغانستان برای اجرای برخی تمرینات به امارات متحده رفت
تیم ملی کریکت افغانستان  به روز پنجشنبه به امارات متحدۀ عربی رفت.فرید هوتک ، سخنگوی بورد کریکت افغانستان در بارۀ هدف این سفر کرکتران افغان به رادیو آزادی چنین گفت:

 

« هدف سفر تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحدۀ عربی ، گرفتن آمادگی برای جام بین المللی ۲۰ اووره است. سپس تیم افغانستان با آمادگی خوب به آسترالیا سفر می کند و آنجا هم حدود دو هفتۀ کمپ تمریناتی خواهد داشت.»انتظار می رود که رقابت های ۲۰ اوررۀ جام بین المللی کرکت در ۱۶ اکتوبر در آسترالیا آغاز شود و تا ۱۳ نوامبر ادامه خواهد یافت.افغانستان در گروه الف با انگلستان ، نیوزیلند و آسترالیا بازی می کند و اولین بازیش به تاریخ ۲۲ اکتوبر با تیم انگلستان خواهد بود.