رییس اتاق تجارت ننگرهار به اتهام «کمیشن‌کاری» ویزای پاکستان بازداشت شد

۸صبح، ننگرهار: طالبان در ولایت ننگرهار، حاجی گل‌مراد عرب، یکی از تاجران و رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت را، به اتهام «کمیشن‌کاری ویزای پاکستان» بازداشت کرده‌اند.


منابع می‌گویند که این تاجر روز چهارشنبه، ۳۰ سنبله، از برابر قنسول‌گری پاکستان در جلال‌آباد، در حالی که شمار زیادی از پاسپورت‌ها را با خود داشته، بازداشت شده است.


براساس معلومات منابع، او صدها جلد پاسپورت شهروندان را روزانه دریافت می‌کرد و در برابر پول گزاف ویزای پاکستان را می‌گرفت.


به گفته منبع، حاجی گل‌مراد در حکومت پیشین که خود را از ولایت ننگرهار نامزد شورای ملی کرده بود، به اتهام دست داشتن در فساد از فهرست نامزدان حذف شد.


این در حالی است که به دلیل فسادی که وجود دارد، شمار زیادی از مردم روزانه ویزای پاکستان را طریق بازار سیاه و یا کمیشن‌کاران در برابر پول هنگفتی به دست می‌آورد.


همچنان روند پیچیده توزیع پاسپورت، شماری را مجبور می‌کند که با دادن پول هنگفت و در مواردی بیشتر از یک هزار دالر، از طریق بازار سیاه و یا کمیشن‌کاران پاسپورت بگیرند.