د روسیې او اوکراین ترمنځه د جنګي اسیرانو تبادله وشوه

روسیې او اوکراین د ولسمشر اردوغان په منځګړتوب د جنګي اسیرانو تبادله وکړه