په افغانستان کې د رامنځته شوې خونړۍ زلزلې له امله د مړو شمیره ۱۱۵۰ تنو ته لوړه شوه

په افغانستان کې د چار شنبې د ورځې د زلزلې له امله د مړو شمیره ۱۱۵۰ تنو ته لوړه شوې ده.