طفل زخمی شده افغان دوباره با خانواده اش در برتیانیا یکجا شد

یک کودک افغان که در میدان هوایی کابل زخمی شده بود، به خانواده اش در بریتانیا ملحق شد. این طفل دو ساله در جریان حمله انتحاری گروه تروریستی داعش به روند آشفته تخلیه افراد واجد حفاظت توسط پروازهای بین المللی زخمی شد.