دو عضو گروه طالبان در پیوند به شلیک به شرکت کنندگان مراسم عروسی بازداشت شدند

طالبان مدعی اند که دو مظنون در پیوند به حمله به مراسم عروسی در ننگرهار گرفتار شده اند. این اعضای گروه طالبان در یک مراسم عروسی در این ولایت مردم را به دلیل پخش موسیقی به گلوله بستند که سه تن کشته و ده تن زخم برداشتند.