«ما روس هستیم، خدا با ماست»؛ «هنر جنگی» هنرمند وطن‌پرست در مسکو

زن جوان روس در یکی از این تابلوهای عظیم پرچم روسیه را در دست گرفته و جلیقه ضدگلوله به تن دارد که بر روی آن حرف Z حک شده است، علامتی که نظامیان روسیه در جنگ با اوکراینی‌ها بکار می‌برند.