یک افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شد

یک افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید که در حملۀ اسرائیل در سوریه، امروز یکی از افسرانش کشته شد.به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این رویداد نشانۀ از تلاش های فزایندۀ اسرائیل برای سرکوب جای پای ایران در سوریه است.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه ای کشته شدن میلاد حیدری، افسر و مشاور نظامی اش را تایید کرده است.ظرف دو روز، این دومین حمله در سوریه است که به اسرائیل نسبت داده می شود.تا کنون اسرائیل در این مورد تبصره نکرده است. اسرائیل اغلب از تبصره در مورد گزارش های حملات هوایی در سوریه خودداری می کند.