دو نماینده امریکا برای افغانستان به حق آموزش دختران و زنان تأکید کردند

دو نماینده امریکا برای افغانستان به حق آموزش دختران و زنان تأکید کردند
توماس وست، نماینده خاص ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان، بار دیگر آموزش دختران را برای توسعه این کشور، مهم خوانده است.توماس وست و رینا امیری، نماینده ویژه واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، به روز شنبه با ملاله یوسف‌زی، فعال آموزش کودکان ملاقات کردند.آقای وست در تویتر خود نوشته که آموزش دختران بهتر از همه چیز است، زیرا به کمک آن یک کشور می تواند، زندگی راحت داشته باشد.طالبان پس از برگشت دوبارۀ به قدرت در افغانستان، دختران را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسمبر گذشته، آموزش دختران و زنان را در پوهنتون ها نیز، به تعلیق درآوردند.سال آموزشی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان بدون حضور دختران آغاز شده و تا چند روز دیگر سال جدید تحصیلی در مناطق سردسیر نیز، آغاز می شود.