هند به اعضای ارشد طالبان «رهبری، دیپلماسی و فرهنگ» می‌آموزد

یک موسسه هندی که زیر نظر وزارت امور خارجه این کشور فعالیت می‌کند تایید کرده که چندین نفر از رهبران طالبان در این دوره‌ها شرکت می‌کنند.