جان کربی: روند تخلیه از افغانستان متوقف نشده و نخواهد شد

جان کربی: روند تخلیه از افغانستان متوقف نشده و نخواهد شد
در میان ناامیدی‌ها و نگرانی‌های دارندگان کیس‌های «اس‌آی وی»، «پی۱» و «پی۲» در خصوص انتقال‌شان از افغانستان به امریکا باز هم یک مژده تازه و امیدبخش از سوی یک مقام امریکایی.