چین مواد خوراکی به افغانستان کمک می‌کند

چین مواد خوراکی به افغانستان کمک می‌کند
مقامات برنامه جهانی غذا (WFP) می‌گویند در حالی که این سازمان برای کمک‌رسانی به افغان‌ها با کمبود شدید بودجه مواجه است، چین وعده کمک به حدود ۷۰ هزار نفر را داده است.