هبت‌الله اخندزاده کشت بنگ را منع کرد

هبت‌الله اخندزاده کشت بنگ را منع کرد
یکی از سخنگویان طالبان روز شنبه ۱۸ مارچ (۲۷ حوت) گفت که رهبر این گروه کشت بنگ را در سراسر افغانستان ممنوع کرده است.