ناتو ۷۰۰ سرباز دیگر را برای کمک به فرونشاندن اعتراضات به کوزوو اعزام می‌کند

ناتو ۷۰۰ سرباز دیگر را برای کمک به فرونشاندن اعتراضات خشونت‌آمیز که باعث زخمی شدن ۳۰ سرباز بین‌المللی شد به شمال کوزوو اعزام می‌کند.